Update Hydrogreenn 15 april 2021

Venturelab

Graag vragen we wel jullie aandacht voor het Venturelab start-up weekend. Dit was anders toegelicht op de meeting, maar nu via deze weg:

Binnen het Groene Waterstof Booster (GWB) project wordt er gewerkt aan het ontwikkelen en demonstreren van innovatieve applicaties op basis van waterstof. Dit begint allemaal met een goed idee. VentureLab, het startup accelerator programma van de Rijksuniversiteit Groningen tezamen met Gasunie, organiseren een evenement waarin we een aantal goede ideeën willen versnellen. Van goed idee naar stevig business plan, gebruikmakend van startup technieken, coaching en networking in 1 evenement, tezamen met experts vanuit leading waterstof bedrijven als Gasunie.

We mikken op een ‘live evenement’ eind mei. Meld je aan via een email naar Cees-Jan Groen van VentureLab: cj@venturelabinternational.com

Interessante business plannen – als resultaat van dit evenement – kunnen zich kwalificeren voor GWB vouchers of deelname aan het VentureLab programma. Hiermee kan de ontwikkeling van de business in meer detail uitgewerkt worden, en verder versneld worden.

Updates

Gelukkig was er de mogelijkheid om met elkaar te chatten tijdens de sessie op 15 april. De updates van Willem Hazenberg (Stork) vindt u via deze link.

Nieuws en overige updates plaatsen we met regelmaat op de website van het project Groene WaterstofBooster of op LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

Dirk Koppert

VNO-NCW MKB Noord