Opname Hydrogreenn 14 december 2021 | EnTranCe, Groningen

Bedankt voor het kijken! Bekijk hier de slides van de sprekers als naslagwerk.

Let op! De Hydrogreenn bijeenkomst van 14 december bij EnTranCe wordt i.v.m. coronamaatregelen verzet naar een online sessie van anderhalf uur. Meer informatie vind je onder ‘nieuws’.

Hydrogreenn sessie 14 december | EnTranCe, Groningen

Beste Hydrogreenn leden,

Op dinsdag 14 december 2021 vindt de volgende netwerkbijeenkomst plaats. Deze keer zijn we te gast bij EnTranCe – Centre of Expertise Energy in Groningen. EnTranCe is het kenniscentrum voor energietransitie en duurzame energie van de Hanzehogeschool Groningen. Ze zijn tevens penvoerder van het project de Groene Waterstof Booster, waarbij het samen ontwikkelen van de waterstofketen met het Mkb in Noord-Nederland centraal staat. De sessie duurt van 9.00 tot 13.00, locatie is de EnergyBarn.

Eén van de eerste Hydrogreenn sessies in 2019 vond plaats op het EnTranCe terrein. In de tussentijd is er alweer veel veranderd en bijgekomen. Dit willen we u graag laten zien. Daarnaast vertellen wij u wat EnTranCe zoal initieert op het gebied van waterstof. Denk hierbij aan verhaal van de lector, projectresultaten/-voorbeelden, studentdemonstraties en de toegenomen waterstoffaciliteiten en infrastructuur in de proeftuin. Naast presentaties maakt ook een rondleiding in groepen onderdeel uit van het programma. Er wordt lunch geserveerd.

De projectleiding van de Groene Waterstof Booster zal een update geven over de stand van zaken van het project. Daarnaast hebben we afgevaardigden van het project PosHYdon te gast. “PosHYdon is de eerste offshore groene waterstofpilot op een operationeel platform ter wereld. PosHYdon integreert drie energiesystemen op de Noordzee: offshore wind, offshore gas en offshore waterstof.” Zij zullen een presentatie geven over hun laatste projectontwikkelingen én toekomstplannen.

Let op! Hoewel we hopen u op 14 december op locatie te mogen ontvangen, brengen de huidige Covid-19 ontwikkelingen veel onzekerheid met zich mee. Wanneer het niet mogelijk is een fysieke bijeenkomst te organiseren, wordt deze omgezet naar online. Het programma zal dan ingekort worden.

De persoonlijke uitnodigingen aan het netwerk zijn inmiddels verzonden. Houd deze website in de gaten voor het laatste nieuws en programma.

Presentaties Hydrogreenn sessie 15 september (ENGIE)

Hierbij de te raadplegen presentaties van de laatste Hydrogreenn netwerkbijeenkomst (15-09-2021).

Netwerk:

Hydrogreenn update Willem Hazenberg

Update GWB Tjerk Jansma

ENGIE/EQUANS:

Presentatie Eems en Hydrogen ENGIE

Zephyros NHN – overzicht – Hydrogreenn

 

 

 

 

 

 

 

 

Aankondiging Hydrogreenn bijeenkomst 15 september 2021 - ENGIE Eemscentrale

Beste Hydrogreenn leden,

Wij zijn verheugd u te kunnen uitnodigen voor de Hydrogreenn-bijeenkomst bij de Eemscentrale van ENGIE, op woensdag 15 september van 10.00 – 15.00 uur. We serveren een lunch tussen 12.00 en 13.00 uur.

Locatie: ENGIE Eemscentrale, Robbenplaatweg 17, 9979XL Eemshaven.
Let op: Aanmelden is verplicht en geschiedt middels de persoonlijke uitnodiging in uw mailbox. Max. aantal deelnemers 60.

Voorlopig programma:

– Woord van welkom
– Algemene update door Willem Hazenberg (senior consultant Stork)
– Update van de Groene Waterstof Booster
– Update HyNetherlands project Engie (100 MW waterstof centrale die ter plaatse is gepland)
– Transitie van ENGIE services naar EQUANS
– Waterstof in de keten van een gascentrale door Harry Talen

Hydrogreenn leden hebben voorrang als deelnemer. De persoonlijke uitnodigingen zijn inmiddels verzonden.

Met vriendelijke groet,

Namens het Hydrogreenn Netwerk,

Mirjam Kramer – VNO NCW MKB Noord
Eric Geensen – ENGIE Nederland

10 juni 2021 - Hydrogreenn bijeenkomst met DNV (terugblik)

Beste Hydrogreenn leden,

Hierbij de slides welke zijn gebruikt tijdens de online Hydrogreenn netwerkbijeenkomst van 10 juni jl. Het staat u vrij deze te gebruiken als naslagwerk. We zien u graag weer na de zomer, op 15 september tijdens onze volgende netwerkbijeenkomst. Zet het alvast in de agenda. Fijne zomer!

 

DNV (Johan Knijp en Sander Gersen) Op te vragen via contactformulier.

Update Hydrogreenn (door Willem Hazenberg)

Aankondiging VentureLab (door Cees Jan Groen)

Aankondiging New Energy Forum (door Marcel Koenis)

———————————————————————————————————————————————————-

Beste Hydrogreenn leden,

Op donderdag 10 juni vindt vanaf 10 uur het volgende Hydrogreenn netwerkevent plaats. We zijn dit keer te gast bij DNV in Groningen. DNV is de onafhankelijke expert op het gebied van risicomanagement en assurantie, actief in meer dan 100 landen. Door de brede ervaring en diepgaande expertise bevordert DNV veiligheid en duurzame prestaties, stelt het industriële benchmarks en bedenkt het oplossingen. Tijdens deze sessie besteden we veel aandacht voor waterstof in de gebouwde omgeving, de industrie en de keten. Ook wordt u bijgepraat met updates vanuit de waterstofprojecten, zoals de Groene Waterstof Booster. Deze sessie vindt (hopelijk voor de laatste keer) online plaats en kunt u niet fysiek bijwonen. Een persoonlijke uitnodiging vinden Hydrogreenn leden in de mail. Na registratie ontvangt u enkele dagen vooraf een linkje voor deelname aan de sessie. Hopelijk tot de 10e, veel plezier!

15 april 2021 - Hydrogreenn bijeenkomst met DNV

Beste HYDROGREENN leden,

Zoals u heeft gemerkt is de online Hydrogreenn bijeenkomst zonder de host van start gegaan.

Dit komt door technische problemen die Dirk Koppert ondervindt met (het opstarten van) Zoom waardoor presentaties niet gedeeld kunnen worden.

Onze excuses voor het ongemak. We gaan bekijken of in de volgende sessie het programma alsnog aan bod komt. Overige info wordt gedeeld via de mail en de LinkedIn groep.

Hier vindt u de presentatie van Willem Hazenberg met een update vanuit Hydrogreenn aan het netwerk.

Presentatie Hydrogreenn 15-04-2021

Op donderdag 15 april om 10.00 uur vindt het volgende online Hydrogreenn netwerk event plaats. Je kan je daarvoor nu aanmelden (zie persoonlijke uitnodiging in uw mailbox).

We zijn in deze sessie virtueel te gast bij DNV in Groningen. DNV is de onafhankelijke expert op het gebied van risicomanagement en assurance, actief in meer dan 100 landen. Door de brede ervaring en diepgaande expertise bevordert DNV veiligheid en duurzame prestaties, stelt het industriële benchmarks en bedenkt het oplossingen. Of het nu gaat om het beoordelen van een nieuw scheepsontwerp, het optimaliseren van de prestaties van een windpark, het analyseren van sensordata van een gaspijpleiding of het kwalificeren van een nieuwe technologie, DNV stelt haar klanten en hun stakeholders in staat om met vertrouwen kritische beslissingen te nemen.

De Groningse vestiging wordt binnen DNV gezien als hét expertisecentrum op het gebied van toekomstige energiesystemen, duurzame brandstoffen, nieuwe technologieën en slimme energienetwerken. Voor de ontwikkeling van de groene waterstof-keten is DNV dan ook uitermate goed uitgerust met de juiste kennis,  ervaring en testfaciliteiten. Hierover vertellen ze graag in deze Hydrogreenn-sessie. We pakken twee expertise gebieden, waar DNV praktijkervaring opdoet met waterstof: de gebouwde omgeving en de industrie.

In het onderdeel ‘gebouwde omgeving’ zal worden ingegaan op diverse initiatieven en projecten om waterstof veilig en efficiënt toe te passen. In het onderdeel ‘industrie’ gaat het om de ontwikkeling van technologie voor industriële verwarmingsprocessen die van aardgas naar waterstof willen overschakelen.

Daarnaast vullen we het programma met enkele andere onderwerpen, zodat we in een dik uur weer bijgepraat zijn over de verdere ontwikkelingen in de groene waterstofketen in Noord-Nederland.

Waterstofonderwijs centraal tijdens Hydrogreenn sessie met Energy College!

Op 18 februari is tijdens de eerste digitale Hydrogreenn sessie van dit jaar uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen van diverse waterstofmodules bij ROC’s.

Onder de vlag van Energy College wordt gewerkt aan een doorlopende ontwikkeling van waterstofonderwijs. Een weg die in 2018/2019 werd ingeslagen zorgt inmiddels voor een Nederland-brede standaard voor waterstofonderwijs. ROC’s van Zeeland tot aan Limburg nemen de “Noordelijke” standaard over. Als vervolg worden nu stevige keuze modules (vergelijkbaar met een minor op Hbo-niveau) verder ontwikkeld door gedreven practoren. Tijdens de bijeenkomst werd de ‘basis-module-waterstof’ en de module ‘gebouwde omgeving’ toegelicht. Daarnaast zijn er modules voor mobiliteit en industrie.

Roeland Hogt combineert binnen Energy College de samenwerking tussen ROC’s, maar ook met VO/HBO/WO en het bedrijfsleven. Het opleiden voor de enorme transitie opgave wordt daarmee al zeer praktisch vormgegeven. De leaflet vertelt hier meer over.

Naast de dynamische ontwikkelingen uit de ROC’s werd tijdens de bijeenkomst uiteraard ook stil gestaan bij overig waterstofnieuws.

Willem Hazenberg nam ons in vogelvlucht mee langs diverse ontwikkelingen. Zie hiervoor de bijgevoegde presentatie. Marcel Koenis ging in op diverse ontwikkelingen die kennis ontwikkeling en deling verder ondersteunen zodat we in Noord-Nederland een goed waterstof ecosysteem opbouwen.

De volgende Hydrogreenn bijeenkomst vindt plaats op donderdag 15 april 2021 (meer informatie volgt later). We hopen u daar weer te zien.

Op de EnTranCe Waterstof Kennisbank is een hele pagina gewijd aan de onderwijsplannen van Energy College, inclusief bijbehorende documentatie.

 

Presentatie 1: Bijeenkomst waterstof & onderwijs (Energy College, Roeland Hogt)

Bijeenkomst Hydrogreenn 18feb. (3)-gecomprimeerd

Presentatie 2: Waterstof in de gebouwde omgeving (Energy College, Cor Scholte)

Op te vragen via contactformulier

Presentatie 3: Leaflet onderwijsplan (Energy College, Roeland Hogt)

Bijeenkomst Hydrogreenn 18feb. (2)

Presentatie 4: Update Hydrogreenn netwerk (Willem Hazenberg)

Bijeenkomst Hydrogreenn 18feb. (1)-gecomprimeerd

 

Wil je weten wanneer de volgende Hydrogreenn netwerkbijeenkomst op de agenda staat?

Bekijk dan de evenementenkalender!

Hydrogreenn netwerkbijeenkomst 12 november

De laatste Hydrogreenn netwerkbijeenkomst van het jaar vond plaats op donderdag 12 november, dit keer via Zoom. We praatten het netwerk bij over de vele waterstof ontwikkelingen in Emmen bij UltraPuurWater (fabriek), GZI-Next Energiehub en de NAM. Daarnaast werd de voucherregeling van het project de Groene Waterstof Booster nogmaals onder de aandacht gebracht. Je kunt deze uitzending helaas niet terugkijken in verband met vertrouwelijke informatie. Wel bieden wij u de mogelijkheid om de gebruikte slides nog eens rustig door te nemen (voor download zie hieronder). Ons programma voor 2021 maken we later bekend. Tot dan!

Presentatie 1: Dirk Koppert, organisator (VNO-NCW/MKB Noord)

Hydrogreenn bijeenkomst 12 nov.

Presentatie 2: Hydrogreenn (Willem Hazenberg)

Op te vragen via contactformulier

Presentatie 3: Puurwaterfabriek, NWTR (Gerrit Veenendaal)

Op te vragen via contactformulier

Presentatie 4: GWB (Gerbren Andringa, NEC)

Bijeenkomst Hydrogreenn 12nov. (2)

Presentatie 5: WLN (Dirk van der Woerdt)

Bijeenkomst Hydrogreenn 12nov. (1)

HYDROGREENN - NETWERK

Netwerk van organisaties die concrete bijdragen willen leveren aan het ontwikkelen en versterken van een groene waterstof-economie in Noord Nederland en daarbuiten.

Doelen

Promoten van ontwikkeling van waterstoftoepassingen in Noord-Nederland.
Faciliteren van waterstoftoepassingen om bij te dragen aan de innovatie en vergroening van de energie-voorziening, mobiliteit en de chemische industrie.
Identificeren van (mogelijke) waterstofinitiatieven in Noord-Nederland en uitvoeren van waardeketen- analyses.
Versterken van de verbindingen tussen bedrijven en organisatie in Noord-Nederland.

Activiteiten

Projecten: Waterstofwijk Hoogeveen.
Algemene bijeenkomsten: 4-5 x per jaar
Thema sessies: wordt ontwikkeld in de Groene Waterstofbooster
Matchmaking rond waterstof onderwerpen: wordt ontwikkeld in de Groene Waterstofbooster

Contact Hydrogreenn
Dirk Koppert: koppert@vnoncw-mkbnoord.nl

Er is een besloten LinkedIn groep binnen het Hydrogreenn netwerk waarin regelmatig kennis, uitnodigingen en onderzoeken worden uitgewisseld. Sluit je aan? Linkedin