Groene Waterstof Booster

De Groene Waterstof Booster is een initiatief van een consortium van partijen, met Hanzehogeschool als penvoerder. De Groene Waterstof Booster is gericht op het neerzetten van een open innovatie omgeving op EnTranCe, de energieproeftuin in Groningen. NV Nederlandse Gasunie en GasTerra nemen als financiele partners deel. Het programma wordt ondersteund door SNN.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële ondersteuning van...

Wij werken samen met MKB aan de ontwikkeling van de waterstofwaardeketen in Noord Nederland en verder

  • Partijen en initiatieven verbinden, de innovatie in de waterstofketen versnellen en verduurzamen middels groene waterstof, en duurzame groei en werkgelegenheid realiseren.
  • Een open innovatie klimaat creëren en waterstof promoten om de regio te laten uitgroeien tot een innovatie-ecosysteem voor transitie naar groene waterstof.
  • Een omgeving, van kennis en technologie bieden voor het (vak)onderwijs.

Heeft u een innovatie of idee op het gebied van groene waterstof dat u verder wil ontwikkelen? Kijk dan naar de mogelijkheden die wij bieden.

Het consortium