Boost jouw business met waterstof!

Groene Waterstof Booster is het project dat jou als ondernemer helpt bij het realiseren van jouw waterstofinnovaties en -ideeën. Dat doen we met een financieel zeer aantrekkelijke regeling die ook toegang biedt tot een sterk en breed (kennis)netwerk in Noord-Nederland én unieke testmogelijkheden op het terrein van EnTranCe.

Wij werken samen met MKB aan de ontwikkeling van de waterstofwaardeketen in Noord Nederland en verder

  • Partijen en initiatieven verbinden en daardoor de innovatie in de waterstofketen versnellen en verduurzamen met groene waterstof
  • Een open innovatie klimaat creëren
  • Waterstof promoten om de regio te laten uitgroeien tot een innovatie-ecosysteem voor transitie naar groene waterstof.
  • Kennis en technologie bieden voor het (vak)onderwijs.

Heeft u een innovatie of idee op het gebied van groene waterstof?

Kijk dan naar de mogelijkheden die wij bieden.

De Groene Waterstof Booster is een consortium

met de Hanzehogeschool Groningen als penvoerder