Onlangs plaatsten we het interview met Peter Veldman van Zeta Energy Systems over hun deelname aan het vouchertraject van de Groene Waterstof Booster. Om ook de andere kant van het vouchertraject te belichten sprak ik kort daarna met Gerco van Dijk van DNV. Gerco vervulde binnen het vouchertraject met Zeta Energy Systems b.v. de rol van expert. DNV is als consortiumpartner bekend met de Vouchertrajecten. Het was dan ook niet de eerste keer dat DNV de rol van expert op zich nam.

 

 

Parallel aan elkaar een zelfde idee
Zeta Energy Systems heeft als doel om (groene) ammoniak als waterstofdrager én als directe brandstof te positioneren in Noord-Nederland. Voor dit laatste wilden ze binnen het vouchertraject onderzoeken of en hoe ammoniak in bijvoorbeeld verbrandingsmotoren gebruikt kan worden. In de scheepvaart is deze ontwikkeling al in volle gang, vandaar de blik op landgebonden motoren voor stroom- (en warmte-)opwekking.

DNV voorziet het aan land komen van (groene) ammoniak als motorbrandstof als logische volgende stap na de introductie in de scheepvaart, en was zich aan het voorbereiden op een industriebreed initiatief om de toepassing in generatorsets te helpen versnellen.
Parallel aan elkaar bleken Zeta Energy Systems en DNV in dezelfde richting te denken. Het vouchertraject bleek daarmee een passend puzzelstukje in een groter geheel.

 

 

Het onderzoek
Voordat de aanvraag van Zeta Energy Systems bij de Groene Waterstof Booster binnenkwam was DNV al gestart met het opzetten van een Joint Industry Project (JIP) om de ontwikkeling van bougie-ontstoken ammoniakmotoren voor Power Generation een belangrijk zetje te geven. Doordat de onderzoeksvraag van Zeta Energy Systems hier goed bij aansloot konden er al deeltaken uit het JIP project uitgevoerd worden.

DNV bleek heel geschikt voor de expertrol in dit traject omdat ze over een specialistisch motorsimulatiemodel beschikken waarmee o.a. de effecten van bijvoorbeeld nieuwe brandstoffen kunnen worden onderzocht. In dit geval gaat het om een mengsel van ammoniak met pure waterstof. Daarnaast beschikt het model over modules die het ontstekingssucces kunnen bepalen en bepaalde emissies kan voorspellen. Met het uitgebreide simulatiemodel kan zo de optimale ammoniak/waterstofmengverhouding en motorafstelling voor de beste motorprestaties en laagste rookgasemissies bepaald worden.

De resultaten
De eerste uitkomsten van deze Groene Waterstof Booster stemmen positief. De voorzichtige eerste contouren van een verbrandingsstrategie voor ammoniak (en waterstof) in bougie-ontstoken motoren zijn hierdoor zichtbaar geworden.

Dit traject is een prachtig voorbeeld van hoe partijen in de keten elkaar aan kunnen vullen. Doordat Zeta Energy Systems via de Groene Waterstof Booster in contact kwam met DNV is het product van Zeta Energy Systems bekend bij een breder netwerk. DNV is weer sterk in R&D, advisering en testen, maar doet geen productontwikkeling. Hiermee is de toegevoegde waarde van een ondernemer als Zeta Energy Systems direct duidelijk. De resultaten van het onderzoek krijgen daardoor een directe opvolging in de realisatie in de markt.

Het vervolg
Uit het eerste traject is een vervolgvraag voortgekomen waarvoor Zeta Energy Systems een tweede voucheraanvraag heeft gedaan. DNV zal hierbij opnieuw de expertrol op zich nemen en Zeta Energy Systems adviseren. Dit helpt Zeta Energy Systems in de realisatie en vermarkting van haar product.