In de afrondende fase van het vouchertraject sprak ik vanuit de Groene Waterstof Booster met Peter Veldman van Zeta Energy Systems B.V. Samen blikten we terug op het verloop van het vouchertraject.

Via een online zoektocht kwam Zeta Energy terecht bij de website van de Groene Waterstof Booster. Hier las Peter Veldman over de mogelijkheden die er zijn voor MKB-ers die een innovatief idee rondom waterstof hebben. Zeta Energy kwam erachter dat de lijnen kort zijn en het daardoor voor een ondernemer met het juiste idee een laagdrempelige manier is om deel te nemen aan een vouchertraject.

Een goed idee
Zeta Energy heeft als doel om ammoniak als waterstofdrager te positioneren in Noord-Nederland. Daarvoor wilden ze binnen het vouchertraject toetsen of een mengsel van ammoniak met waterstof gesimuleerd kon worden in verbrandingsmotoren. Daarbij werd gekeken naar hoe dit mengsel zich gedraagt bij een oplopend, stationair en aflopend toerental. Op deze manier kan bepaald worden wat de juiste verhouding waterstof/ammoniak is voor de toepassing ervan.

Om de haalbaarheid van hun idee te toetsen zijn de expertise en middelen van een externe partij noodzakelijk. Via Groene Waterstof Booster werd een match gemaakt tussen Zeta Energy Systems en de experts van consortiumpartner DNV.

De resultaten
De uitkomsten van het onderzoek stemmen positief. De samenwerking met DNV heeft gezorgd voor een stevig theoretisch fundament. Daarnaast heeft het vouchertraject ook als resultaat dat het netwerk van Zeta Energy rondom waterstof flink is uitgebreid. Door regelmatig een Hydrogreenn bijeenkomst te bezoeken en ook door de samenwerking met DNV zijn er nieuwe verbindingen gelegd. Als MKB ben je vaak onderdeel van een keten waarin je ook de andere partners nodig hebt. Het vouchertraject heeft voor een vonkje gezorgd waardoor iets moois is opgestart.

 

 

De toepassing
De waterstof wordt in dit geval via Green Fuel in IJsland naar Nederland gehaald in de vorm van Ammoniak. Wanneer het aangekomen is in de Eemshaven/Delfzijl kan Zeta energy het op verschillende manieren toepassen. Bijvoorbeeld in turbines, verbrandingsmotoren, brandstofcellen of als feedstock voor in de chemie. Omdat het gebruik van ammoniak als drager voor waterstof niet altijd geschikt is voor de gebouwde omgeving wordt er ook gekeken naar de beste manier om het te kraken en daarmee het ammoniakgehalte te verkleinen en het om te zetten in waterstof. Je kan er voor kiezen om het gedeeltelijk te kraken maar ook om het volledig te kraken waarbij je de ammoniak weer helemaal terugbrengt naar waterstof.

Als MKB ben je vaak onderdeel van een keten
waarin je ook de andere partners nodig hebt.
Het vouchertraject heeft nieuwe deuren geopend
in een samenwerking met andere partijen

Het vervolg
Zeta Energy kijkt met een goed gevoel terug op het vouchertraject en is blij met de resultaten. Naast nieuwe inzichten zijn er tijdens het traject ook nieuwe vragen gekomen. Een logisch gevolg wanneer er sprake is van een verdieping. Deze vragen hebben geleid tot een tweede vouchertraject waarbij een verdere verdieping plaatsvindt. Ook heeft het traject nieuwe deuren geopend in een samenwerking met andere partijen waarbij ook andere toepassingen worden onderzocht. Bijvoorbeeld als toepassing op een warmtekrachtkoppeling (WKK) of als vangnet wanneer er niet voldoende energie uit zon en/of wind beschikbaar is. Kortom, het vouchertraject heeft Zeta Energy echt verder gebracht in hun doel om ammoniak al waterstofdrager op de kaart te zetten.