De Groene Waterstof Booster zou geen succes zijn zonder de inbreng van de betrokken consortiumpartners. Één van die partners is TCNN. Wytze G. Rijke is werkzaam voor TCNN en was al betrokken bij de vormgeving van de Groene Waterstof Booster vanaf het prille begin.

 

 

De vouchercommissie
Bij de start van de Groene Waterstof Booster kwam Wytze Rijke al in beeld. Hij dacht daarbij mee over de manier waarop je het beste het MKB aan kan laten haken. Hiervoor is het voucherinstrument in het leven geroepen. Toen het project van start ging bleef Wytze betrokken. Zo vervult hij, tot de dag van vandaag, de rol van voorzitter van de vouchercommissie.
De vouchercommissie beoordeelt de binnengekomen aanvragen en bestaat, naast Wytze, uit nog vier leden. De voorzitter heeft hierin een onafhankelijke rol en adviseert over de (on)mogelijkheden van de verschillende aanvragen.

De samenwerking

Vouchercommissie
Een groot deel van het project speelde zich af ten tijde van Corona. Dit betekent dat er veel zaken online besproken werden. Die samenwerking is heel goed verlopen. En daarna zette deze lijn zich gelukkig voort. Vaak werden beoordelingen over een aangevraagde voucher al vooraf gedeeld zodat tijdens de bijeenkomst alleen nog de besluitvorming aan bod kwam. Dat kon door het vele voorwerk gelukkig snel gebeuren.

 

Voucherkandidaten
De ondersteuning aan voucherkandidaten is in de afgelopen jaren goed verlopen. Vaak bleek dat de kandidaat na een aanvraag meer tijd nodig had om het idee specifieker op papier te zetten. In een wereld die voor een ondernemer helemaal nieuw is en waarin ook nog niet alles online te vinden is, is het soms lastig om te omschrijven hoe je een idee wilt uitvoeren. In het voortraject, voor de beoordeling, werden ze dan door één van de teamleden van de Groene Waterstof Booster “aan de hand meegenomen” zodat hun aanvraag voldeed aan de beoordelingscriteria voor een voucher.

Consortium
Tot slot was er de samenwerking binnen het consortium. Experts werden vol enthousiasme gekoppeld aan een nieuw vouchertraject en dat verliep goed. Natuurlijk was ook hier wel eens sprake van krapte in de agenda’s waardoor het soms lastig was om iemand vrij te maken voor een voucher. Wanneer een voucher werd goedgekeurd door de beoordelingscommissie werd er van te voren al gekeken of er binnen het consortium iemand beschikbaar zou zijn om de expertise te delen. De consortiumpartners deden dit grotendeels op vrijwillige basis met het idee om zo samen de waterstofeconomie in Noord-Nederland te versnellen!

Baanbrekende ideeën en slimme combinaties
Wanneer ik Wytze vraag of er voor hem veel vernieuwende ideeën voorbij zijn gekomen antwoord hij volmondig ja. Naast baanbrekende ideeën kwamen er ook slimme combinaties voorbij in de voucheraanvragen. Combinaties waar Wytze zelf nooit aan gedacht zou hebben maar die de ontwikkelingen in waterstof wel versnellen.

Zo noemt Wytze het voorbeeld van Elechydro als baanbrekend. De elektrolyser waar zij aan werken kan echt zorgen voor een efficiëntere en goedkopere productie van waterstof. Respectrum crematoria heeft volgens Wytze echt gedacht aan een slimme combinatie. Zo kan het crematieproces duurzaam verlopen. Tegelijkertijd biedt het meerwaarde voor de diensten van Respectrum omdat nabestaanden dan tot kort voor de crematie nog afscheid kunnen nemen.

 

 

Vliegwiel
Binnen de Groene Waterstof Booster zijn we betrokken bij het allereerste begin van een idee. In sommige gevallen is dat nu al uitgegroeid tot iets groters. Bij een kleine voucher krijgen MKB-ers vaak de mogelijkheid om te kijken of waterstof toepasbaar zou zijn op hun product of bedrijfsproces. De ondernemer geeft aan hoe zijn denken dat waterstof toegepast kan worden binnen hun bedrijf en door middel van de kleine voucher toetsen we dat en kijken we of waterstof de best haalbare oplossing voor verduurzaming is. Na het vouchertraject is het behaalde resultaat niet een kant en klaar te implementeren plan.

Het resultaat geeft richting aan de mogelijkheden met waterstof en geeft antwoord op vragen als:
hoe kan waterstof worden toegepast
wat heb ik daar voor nodig
aan welke kosten moet ik denken.

Vaak levert dat eerste traject weer nieuwe vragen op. Dat zorgt ervoor dat ondernemers enthousiast worden en bouwen aan hun netwerk, dat veroorzaakt een vliegwiel.

 

Gamechanger
Volgens Wytze zou Elechydro een echte gamechanger kunnen worden. Zulke ideeën zijn inspirerend. Als elektrolysers kosten efficiënter zijn doordat ze hogere opbrengsten behalen tijdens de productie van waterstof dan opent dat nieuwe deuren voor de groei van waterstof. Dat maakt het gebruik van waterstof daardoor aantrekkelijker. Voorwaarde van een vouchertraject is dat het genoemde idee niet al in dezelfde vorm was terug te vinden in de huidige markt. Dat maakt elk idee, elke voucher, inspirerend omdat het vernieuwend is.

 

Drijfveren
De consortiumpartners van de Groene Waterstof Booster hebben zich zonder commercieel oogmerk aan het project verbonden. Hun drijfveren hebben alles te maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen. De ontwikkeling van waterstof in Noord-Nederland is wat hun met elkaar verbind, waar ze enthousiast van worden en wat ze als organisatie een warm hart toedragen. De onderlinge samenwerking en de professionaliteit van de projectpartners is dan ook iets waar Wytze met plezier op terugkijkt.

De manier waarop het vouchertraject in elkaar zit heeft zijn meerwaarde wel bewezen. De deelname is laagdrempelig en er wordt een brede vraag beantwoord die de ondernemer kan inspireren om duurzaam(er) te ondernemen. Ook het bijwonen van het Hydrogreenn netwerk helpt de ondernemer verder. Hydrogreenn is een sterk en onafhankelijk netwerk.

Het vouchertraject is op praktische wijze ingestoken waarbij juist voor de kleine ondernemer de deuren worden geopend. Er worden connecties gemaakt tussen grote en kleine bedrijven die anders niet meteen gelegd zouden worden en de resultaten zijn een meerwaarde voor een breder publiek.