Eind december rondde ze bij Veenstra Reizen hun gesprekken rondom het vouchertraject van de Groene Waterstof Booster af. Klaas en Bouwe Veenstra, eigenaren van Veenstra Reizen, vroegen ons om de mogelijkheden met waterstof voor hun organisatie tegen het licht te houden.

 

Emissievrij in 2030
In 2030 moet al het materieel vrij van CO2 uitstoot zijn. Omdat er nu al materieel vervangen wordt is de vraag om te verduurzamen voor de organisatie erg actueel. Zouden zij hun internationale busreizen voortaan ook uit kunnen voeren met een waterstofbus?

Van New Energy Coalition naar Groene Waterstof Booster
Via Patrick Cnubben van New Energy Coalition kwamen Klaas en Bouwe terecht bij de Groene Waterstof Booster. Als je in 2030 emissieloos wilt opereren kan dit dan door middel van waterstof? Met die vraag gingen onze experts: Cor Scholte Tineke van der Meij en Roeland Hogt aan de slag.
Zij keken daarbij ook naar de aanvullende vraag van Veenstra Reizen, namelijk: zouden we een soort opleidingscentrum kunnen zijn voor MBO-scholieren waarin praktijk en theorie op het gebied van waterstof samenkomt. En als dat mogelijk is hoe passen we de werkplaats dan dusdanig aan dat deze na een RI&E goed uit de bus komt.

Tijd om vooruit te kijken
Bouwe Veenstra vertelt dat de drang naar verduurzaming hoger werd tijdens de Corona periode. Omdat de bussen op dat moment, vanwege de beperkingen, stil stonden, was er meer tijd om na te denken over een richting voor de toekomst. De uitdagingen die hierbij naar voren kwamen als het gaat om CO2 vrij rijden stonden hierbij hoog op de prioriteiten lijst. Wanneer de corebusiness op volle toeren draait is daar vaak geen tijd of ruimte voor. In die zin zorgde het verplichte stilstaan dat er tijd was voor een blik op de toekomst.

Uitkomsten
Het traject dat ze doorliepen liet hen inzien dat lange afstandsvervoer door middel van waterstof nu nog een echte uitdaging is. Zo moet je de voorzieningen, die energie gebruiken, al in de bus inbouwen. Voor korte afstand zagen ze bij Veenstra Reizen wel mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor reizen die maar een dag duren zoals schoolreisjes. Alleen kunnen die reizen ook prima met elektrische bussen. De conclusie die getrokken werd is dat voor de lange afstand zowel waterstof als elektrisch vervoer nu nog een brug te ver is.

 

 

Razendsnel ontwikkelen
Ook is er gekeken of het huidige wagenpark omgebouwd kan worden naar bussen op waterstof. Dit blijkt in theorie wel mogelijk te zijn maar voor de praktijk is men ook daarvoor nog te vroeg. Het goede nieuws is dat de ontwikkelingen op dit moment razendsnel gaan. Het is dan ook beter om nog even te wachten en dit vraagstuk over circa anderhalf jaar opnieuw op te pakken. Er is dan een voorkeur voor het versneld afschrijven van de huidige bussen en, als er een geschikt type op de markt komt, nieuwe bussen aan te schaffen. Wellicht zijn er tegen die tijd mogelijkheden met ammoniak als energiedrager.

Verwachtingen
Bouwe concludeert dat ze blij zijn met de kennis die ze tijdens het onderzoek hebben opgedaan. Toch waren de verwachtingen vooraf hoger. Bij Veenstra Reizen waren ze in de veronderstelling dat waterstof al de oplossing voor hen zou kunnen zijn. Dat de ontwikkelingen op het gebied van waterstof in combinatie met lange afstandsvervoer al verder zouden zijn. De conclusie is dat de hele keten, van materieel tot tanken en onderhoud, er nu nog niet klaar voor is. Dat was natuurlijk niet hetgeen waar ze bij de start van het traject op hoopten. Ze hadden graag direct na het onderzoek de nodige stappen gezet en de eerste aanpassingen doorgevoerd.

Ervaringen
Ondanks dat de uitkomst anders is dan men had gewild is de ervaring met het vouchertraject via de Groene Waterstof Booster vooral positief. Er waren fijne gesprekken en Cor Scholte heeft met zijn expertise veel kunnen laten zien. Ook was er toegang tot kennis van grote bedrijven die anders niet bereikbaar zou zijn. Veenstra Reizen geeft aan dat de wil om te verduurzamen er zeker is maar dat de ontwikkelingen nog niet ver genoeg zijn om al op actie over te gaan. Het is dan ook jammer dat er nu nog geen richting aan gegeven kan worden. Daarnaast is het nu gewoonweg niet rendabel om de overstap te maken.

 

 

Alternatief
Toch kijken we bij de Groene Waterstof Booster graag verder dan alleen waterstof. Verduurzamen is het belangrijkste speerpunt, dat gaat boven de vraag of je wel of niet waterstof kunt toepassen. Cor Scholte heeft Veenstra Reizen daarom gewezen op duurzame alternatieven voor het gebruik van Diesel. Zo kun je bijvoorbeeld voor reizen in Nederland en België nu al overstappen op blauwe diesel. Daarnaast is er voor het gebruik van CNG een dekking in heel Europa. Beide duurzame alternatieven die helpen bij het behalen van de doelen voor 2030.

Een goed netwerk
Bouwe vraagt zich hardop af of ze misschien schakels missen in hun netwerk. Zouden ze met de juiste contacten een stuk verder komen? Daarom willen ze in de (nabije) toekomst graag mee werken aan interessante trajecten met het oog op verduurzaming. Ze zijn er dan ook van overtuigd dat er door meer samenwerking ook meer kennis beschikbaar komt.

Of het nu met partners is of op eigen kracht, op een gegeven moment zullen ze bij Veenstra Reizen een koers kiezen en doorgaan.