Tijdens een Hydrogreenn bijeenkomst in november 2022 ontmoetten we bij Douna Machinery in Leeuwarden Fenna. Fenna loopt hier stage in het kader van haar opleiding werktuigbouwkunde en werkt mee aan het ontwerp van een elektrolyser in het kader van waterstof. Omdat Fenna natuurlijk direct opvalt in een wereld waarin overwegend mannen werkzaam zijn, besloten we haar te vragen hoe ze zo bij Douna terecht is gekomen.

 

Een stage bij Douna
Via haar bijbaan (bij een bakkerij) hoorde Fenna over machinefabriek Douna. Na een blik op de website besloot ze contact op te nemen met de vraag of ze eens mocht komen kijken. Het bezoek aan de machinefabriek overtuigde haar ervan dat dit de plek was waar ze een half jaar stage wilde lopen.

Samen met twee medewerkers van Douna werkt Fenna aan een elektrolyser. Zo zorgt ze dat de verschillende onderdelen ontworpen worden die ze vervolgens samen brengt tot een geheel.
Deze opdracht is onderdeel van een vouchertraject van de Groene Waterstof Booster en een samenwerking met EnTranCe – Centre of Expertise Energy.

De kennismaking met waterstof
Als ik haar vraag hoe het is om te werken met iets wat zo actueel is als waterstof dan geeft ze aan dat ze het heel erg leuk vindt. Het is mooi om te zien dat dit zo in het bedrijf leeft waar ze terecht is gekomen. Op haar opleiding werktuigbouwkunde heeft ze kort kennis gemaakt met waterstof. De specialisatie daarvoor komt pas later, als keuzedeel in het derde of vierde jaar. Tot op heden is het vooral globaal besproken in haar studie. Wat is waterstof en wat kun je ermee? Maar om het nu echt toe te passen is heel wat anders. Daarmee heeft Fenna alvast een streepje voor in de wereld van waterstof ten opzichte van haar medestudenten.

Natuurlijk zijn we ook benieuwd hoe het nou is om bij een bedrijf stage te lopen waarin voornamelijk mannen werkzaam zijn. Fenna geeft lachend aan dat ze die vraag wel had verwacht. Eigenlijk is ze daar helemaal niet zo mee bezig. Ze voelt zich helemaal op haar plek bij Douna en daarnaast is ze wel wat gewend. Op haar opleiding, werktuigbouwkunde, is ze ook de enige vrouw in het gezelschap.

 

Met plezier naar het werk
Inmiddels heeft Fenna haar stage bij Douna afgerond. Terugkijkend hierop ervaart ze het als een mooie stageplek. Ze ging altijd met enthousiasme naar het werk en ze past goed in het team. Hendrik Wijnja, technisch directeur bij de machinefabriek, knikt hierop bevestigend. Hij geeft aan dat haar stage eigenlijk net te kort is geweest om tot het eindresultaat te komen. Dit komt mede door het perfectionisme dat Douna nastreeft. Hierdoor duren bepaalde delen van het project soms langer dan van tevoren bedacht. In een nieuw werkveld is het lastig in te schatten hoeveel tijd een ontwikkeling vraagt. Gelukkig kan Fenna wel getuige zijn van het eindresultaat. Douna heeft haar een bijbaan aangeboden om zo toch mee te kunnen werken aan de verdere ontwikkeling. Daarmee kan ze afmaken waar ze aan is begonnen.

Een goede tip
Als ik vraag of ze nog tips heeft, van student tot student, voor het vinden van een fijne stageplek dan is de grote aanbeveling om op tijd rond te kijken. Als je weet wat je wilt en op tijd begint heb je iets te kiezen. Er is dan ook tijd om voor iets anders te kiezen als je toch een andere voorstelling had bij je eerste keus. Daarnaast is het fijn als je bij een bedrijf echt iets kan leren. Ervaring opdoet waar je later ook iets aan hebt. Fenna heeft dat bij Douna ook zeker zo ervaren. Alle facetten kwamen in haar stage voorbij. Niet alleen op het kantoor maar ook door mee te kijken op de werkplaats. Daarnaast is Fenna mee geweest om andere bedrijven te bezoeken. Wat haar heeft geholpen is om de opdracht vooraf goed door te nemen. Zo wist ze vooraf welke mogelijkheden er voor haar waren.

 

Hoe gaat het verder..
Nu ze haar derdejaars stage heeft afgerond volgt er nog een tijdje in de collegebanken. Hierna begint ze aan haar afstudeerstage. Als ik vraag naar de kans op een baan wanneer ze haar diploma op zak heeft geeft ze aan dat er in de technische sector genoeg banen beschikbaar zijn. Daarnaast zien ze bij Douna een trend waarin veel HBO-ers ook taken uitvoeren op de werkvloer. Simpelweg omdat er niet genoeg personeel te vinden is. Een voorbeeld hiervan is 3D metaalprint. Zoiets kan je als HBO-er prima uitvoeren zonder voorkennis. Hendrik stelt dat het gebrek aan voorkennis juist meerwaarde oplevert in het creatief denken.

 

Machinebouw of medische techniek
Als ik vraag in welke sector Fenna graag wil werken na haar diploma is ze duidelijk. Het wordt of de machinebouw of de medische techniek! In de machinebouw heeft ze nu haar ervaring opgedaan, dus richt ze zich voor haar afstuderen volgend schooljaar op de medische techniek. Bij Douna zien ze al mogelijkheden voor een mooie combinatie. Het één hoeft het ander tenslotte niet uit te sluiten!