EnTranCe Waterstofmonitor: Wat weten Nederlanders over waterstof?

De kranten staan vol met veelbelovende waterstofprojecten. Dat waterstof de energietransitie kan versnellen staat vast, maar wat zal de bijdrage van groene waterstof zijn in de toekomst? Waarvoor kan waterstof het beste gebruikt worden? Mobiliteit of in huishoudens? Onderzoeken naar de technische toepassingen voor het gebruik van waterstof zijn in volle gang.  Naast de techniek is het belangrijk om te weten wat het grote publiek weet over waterstof. Want draagvlak voor waterstoftoepassingen is van essentieel belang.

Wat weten mensen van waterstof?
Vanuit het project Groene Waterstof Booster heeft EnTranCe | Centre of Expertise Energy een publieksmonitor opgezet om bij het publiek te peilen wat zij weet over waterstof. De EnTranCe waterstofmonitor is afgenomen onder ruim 2000 respondenten die een representatieve steekproef zijn van de Nederlandse bevolking.  In de monitor zijn vragen en stellingen opgenomen die onder andere gaan over het kennisniveau, de houding ten opzichte van waterstof en hoe de respondenten de toekomst voor zich zien.

Deze eerste EnTranCe waterstofmonitor is een nulmeting van de kennis en houding ten opzichte van waterstof en geeft een beeld van het draagvlak voor deze nieuwe technologie. Uit deze monitor blijkt dat waterstoftechnologie nog niet heel bekend is. Veertig procent van de respondenten heeft nog nooit van waterstoftoepassingen gehoord. De bekendheid van projecten is het grootst bij de respondenten uit de provincie Groningen, waarbij de waterstofbus vooral bekend is bij deze groep.
Een belangrijke uitkomst is dat mensen die meer bekend zijn met waterstof positiever zijn over bijvoorbeeld CV-ketels met waterstoftechnologie in de eigen woning dan mensen die minder bekend zijn met waterstof. Voor toepassingen van waterstoftechnologie in woningen is het dus belangrijk om de technologie goed te introduceren en bekendheid hiermee te verhogen.

Wim Elving, Lector Duurzame Communicatie aan de Hanzehogeschool Groningen is mede verantwoordelijk voor de waterstofmonitor:  “Het is belangrijk tijdig te weten hoe mensen over waterstof denken en wat ze ervan afweten. Dan kun je campagnes voeren om ze beter te informeren en ze bij de plannen te betrekken.”
Elving wil met zin onderzoeksgroep de waterstofmonitor vaker uitvoeren om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van kennis over waterstof en waterstoftoepassingen in Nederland, waar eventueel meer voorlichting nodig is en waar het publiek behoefte aan heeft.

Barn Talk 3 februari – Wat weet Nederland over waterstof?

De resultaten van deze EnTranCe waterstofmonitor staan centraal tijdens de Barn Talk op 3 februari van 16.15 -17.30 uur. Aanmelden kan via de website van EnTranCe.
Het panel dat in gesprek gaat over het onderzoek bestaat uit: Werner ten Kate wethouder gemeente Hoogeveen, Ulco Vermeulen, directeur Business Development Nederlandse Gasunie en Mark Peterse, programmamanager Duurzaamheid PORTAAL en Jan-jaap Aué, lector Waterstoftoepassingen. Deze Barn Talk vindt plaats onder leiding van Marcel Koenis, Business developer bij EnTranCe en Wim Elving, lector Duurzame Communicatie aan de Hanzehogeschool.

De waterstofmonitor is uitgevoerd door Mathilde van Dijk, Cor Schoonbeek en Susan Veldstra, docent-onderzoekers van de Hanzehogeschool werkzaam bij het lectoraat Communication, Behaviour & the Sustainable Society, onderdeel van het Instituut voor Communicatie, Media & IT en EnTranCe.

De publieksmonitor waterstof is mede mogelijk gemaakt door de New Energy Coalition en Newcom research.

Groene Waterstof Booster
De Groene Waterstof Booster is een initiatief van een consortium van partijen, met Hanzehogeschool Groningen als penvoerder. De Groene Waterstof Booster is een open innovatie omgeving bij EnTranCe, de energieproeftuin in Groningen. NV Nederlandse Gasunie en GasTerra nemen als financiële partners deel. Het programma wordt ondersteund door SNN.