Harry Darmeveil (DNV) over de waterstofketel testen op EnTranCe

Mijn naam is Harry Darmeveil en ik ben meer dan 25 jaar werkzaam als technicus bij DNV (en haar voorgangers Gasunie Research en Kema) in Groningen. Hier heb ik mij in eerste instantie vooral beziggehouden met aardgas gestookte toestellen voor de huishoudelijke markt en later ook voor de industrie (denk aan grote branders en hoog-temperatuur ovens). Bij mijn werkzaamheden komen onder andere gaskwaliteit-, emissie- en efficiencymetingen kijken. We doen dit vaak in samenwerking met fabrikanten gebruikmakend van onze test- en experimenteeromgeving. De laatste drie jaar ben ik voornamelijk met de toepassingen van waterstof bezig. Kijken of we toestellen veilig op waterstof kunnen laten branden. Ik ben innovatief ingesteld en heb de waterstofketel die we hier hebben hangen eigenhandig gebouwd en getest.

Harry bij de waterstofketel van DNV (deze variant is ook terug te zien in de proeftuin op EnTranCe)

Het belangrijkste in mijn werk vind ik om steeds nieuwe kennis op te doen en hier lessen uit te trekken, nu bijvoorbeeld veel op het gebied van waterstof. Wat kan er veilig en wat is daarvoor nodig? Ook in de periode waarin ik mij nog vooral bezig hield met de verbranding van aardgas richtte ik mij al op de toepassingsmogelijkheden en de veiligheidsaspecten.

Ons werk draagt zeker bij aan de energietransitie. Er zijn ontzettend veel bedrijven en instellingen die veel ideeën hebben over de toepassingen van aardgas en de laatste tijd ook waterstof. Wij voeren daadwerkelijk de metingen uit en zijn ook innovatief bezig. Wat is haalbaar en hoe kan het veilig?

DNV is met name betrokken bij de experimentele fase van een ontwerpproces, dus niet persé gefocust op het brengen van een eindproduct op de markt. We richten ons op het daadwerkelijk uitvoeren van metingen en het ontwerpen van slimme technieken. We proberen veel oplossingen zelf te ontwerpen, maar claimen dit niet. Mocht je het product daadwerkelijk als fabrikant op de markt willen brengen, dan is dat gewoon mogelijk. Het is voor ons van belang niet specifiek aan één fabrikant verbonden te zijn, zodat we als onafhankelijk onderzoekslab blijven opereren en de klanten zo goed mogelijk willen bedienen.

We willen aantonen dat bepaalde toepassingen mogelijk zijn door uitvoerig te testen in de praktijk. Als het dan lukt, wil je het zichtbaar maken. We geven bijvoorbeeld workshops om te demonstreren wat er veilig kan en hoe we klanten kunnen helpen om bijvoorbeeld de stap naar duurzaam te maken. Bedrijven zullen dan sneller zelf die stap maken. Het is minder ingewikkeld dan vaak wordt gedacht. Kijk naar de eigen brander die we nu al aan het testen zijn.

Als we naar de toekomst kijken verwacht Harry dat wind- en zonne-energie een vlucht nemen in de komende jaren. Dat is ook wel nodig om de noodzakelijke stap van grijze naar groene waterstof te zetten. Daar kun je niet eeuwig mee doorgaan. Elektrisch zie ik daarom best veel toekomst, mits het met hoge efficiëntie wordt toegepast. Aardgas zal naar mijn idee nog best lang blijven, zij het met de toevoeging (of mix) van waterstof door dezelfde leiding. Uiteindelijk hoop je dan naar 100 procent waterstof te gaan, bijvoorbeeld voor de verwarming van onze gebouwen.

Vlog Harry Darmeveil - H3 demonstrator