Losgeschud uit je vaste denkpatroon dankzij het vouchertraject!

Op korte termijn zal Douna Machinery hun vouchertraject bij De Groene Waterstof Booster (GWB) afronden. Iets wat begon als een zoektocht binnen de waterstof technologie en wat Douna inmiddels heel wat nieuwe inzichten heeft opgeleverd.

Douna Machinery uit Leeuwarden is al ruim 90 jaar een begrip in de machinebouw en bouwt hoogwaardige technische maatoplossingen voor ingewikkelde industriële problemen. Douna probeert zich zoveel mogelijk te ontwikkelen in nieuwe markten. In hun zoektocht naar de ontwikkeling in de waterstof technologie kwamen ze in contact met GWB.

Groene Waterstof Booster is een initiatief van een consortium van partijen, met Hanzehogeschool Groningen als penvoerder. De Groene Waterstof Booster is gericht op het neerzetten van een open innovatie omgeving op EnTranCe, dé energieproeftuin in Groningen. Onderdeel van het project is het verder brengen van innovatieve ideeën rondom waterstof. Kennisdeling is een essentieel onderdeel van het project. Het project wordt financieel ondersteund door de Europese Unie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en SNN.

In gesprek met Pieter Buisman van Douna wordt aangegeven dat Douna voortdurend probeert op de hoogte te blijven in een dynamische economie. Voor MKB-ers is het lastig om de concurrentie aan te gaan met grotere partijen die hun kennis niet tot nauwelijks delen. Het vouchertraject van GWB was hierbij een uitkomst. GWB kon Douna Machinery ondersteuning bieden met behulp van kennis die de doorontwikkeling in waterstof mogelijk maakte.

Douna gelooft er in, net als GWB, dat we gezamenlijk de ontwikkelingen op het gebied van waterstof op de been kunnen helpen. Het delen van kennis is in deze fase van de energietransitie zo belangrijk. Een monopolie rondom waterstof helpt ons niet verder in onze gezamenlijke doelen, samenwerken wel.

Dankzij het vouchertraject heeft Douna de ontwikkeling van een regelbare electrolyser gerealiseerd. Deze electrolyser wordt gevoed door elektriciteit die afkomstig is van zon en/of wind. Het resultaat is de opslag van energie in “groene” waterstof. De risicoanalyse voor deze electrolyser is uitgevoerd door Rashi Mor van KIWA en het waterstofteam van Douna. Door het netwerk dat GWB te bieden heeft werd Douna hierbij ondersteund door expertise van marktleiders op het gebied van veiligheid en techniek. Dit leverde onder andere waardevolle adviezen op van Stork en DNV. Laatstgenoemde zijn beide organisaties die anders moeilijk te bereiken zijn voor het MKB.

Douna hoopte met GWB een omgeving te vinden waarin (dan wel tijdelijk) vrij gesproken kon worden en partijen met elkaar meedachten. Daarnaast hoopten ze goede contacten over te houden aan het vouchertraject, ook na het afsluiten hiervan.

Hoewel de start wat stroef verliep zijn ze blij met het resultaat. Het persoonlijke contact dat later in het traject naar voren kwam werd als prettig en behulpzaam ervaren.

Nu het vouchertraject bijna is afgerond ligt er alweer een spin off klaar. De opgedane kennis heeft voor Douna nieuwe deuren geopend waarbij ze hopen op een verdere samenwerking en ondersteuning.

Als we Douna vragen naar hun ervaring zeggen ze: We kijken met een goed gevoel terug op het vouchertraject. Het heeft ons echt losgeschud uit ons vaste denkpatroon waardoor het ons op de lange termijn een hoop tijd heeft bespaard.

Foto’s: Douna Machinery (1e foto) en Tineke van der Meij (2e foto)