Module “Waterstof – ontwerp van veilige en certificeerbare installaties” in ontwikkeling voor de professionele markt

Veiligheid is een zeer belangrijk aspect in de ontwerpfase, bouw en operationele fase van installaties en systemen. Bij EnTranCe zien we een groeiende aandacht voor dit aspect, zeker als het gaat om veiligheid waarbij waterstof de energiedrager is. Om de behoefte aan kennis in de professionele markt (bedrijven, overheden/onderwijs) te voeden, wordt er vanuit het project Groene Waterstof Booster hard gewerkt aan de opzet van een module “Waterstof – ontwerp van veilige en certificeerbare installaties”.

De module is gericht op ontwerpers, projectmanagers, inbedrijfstellers, maar ook docenten in het waterstofonderwijs. Het doel is inzage te verschaffen in de ontwerpstappen die nodig zijn om te komen tot waterstof installaties die veilig zijn en gecertificeerd kunnen worden door daarvoor bevoegde instanties.

De komende maanden wordt de inhoud van het programma verder uitgewerkt en worden docenten uit zowel het onderwijs als vanuit bedrijven benaderd. De eerste module zal eind 2021/begin 2022 voor het eerst worden gegeven. De combinatie EnTranCe/HanzePro zal de marktbenadering op zich nemen. Collega’s die graag als docent een bijdrage willen leveren aan de inhoud kunnen zich melden bij Oscar Grooten (o.h.grooten@pl.hanze.nl).

Belangstellenden voor deelname in de cursus kunnen zich nu al melden bij Marloes Nieuwenhuis (ma.n.nieuwenhuis@pl.hanze.nl).

BINNENKORT MEER