Nieuwe inzichten door kennisdeling en onderzoek

Als het om waterstof gaat is het belang van kennisdeling en onderzoek niet te ontkennen. Bij Groene Waterstof Booster staat het inbrengen van kennis en doen van onderzoek centraal binnen de verschillende vouchertrajecten. Met waterstofdeskundigen, afkomstig van de partners uit het Groene Waterstof Booster consortium, proberen we ondernemers (MKB) te helpen bij hun waterstof gerelateerde vraagstukken, haalbaarheidsstudies, ontwikkeltrajecten etc. Onlangs sprak ik met Ruud Vink van ElecHydro over het vouchertraject waarvan zij deel uitmaken.

ElecHydro wil een bijdrage leveren aan de wereldwijde energietransitie. Dit doen zij door te werken aan een innovatieve, volgende generatie electrolyser op basis van de Anion Exchange Membrane- technologie (AEM). Ze kijken daarbij niet alleen naar de productontwikkeling maar ook naar de ontwikkeling, exploitatie en de financiering van projecten.

 

Enthousiast

Één van de unieke eigenschappen van de AEM technologie die door ElecHydro wordt vermarkt is de regelbaarheid op stack niveau. De regelbaarheid van 0-100%, in combinatie met een zeer snelle start, sluit goed aan bij de inzet van intermitterende bronnen voor de productie van waterstof. De huidige duurzame bronnen, als wind en zon, kenmerken zich door een grote mate van opbrengstvariatie en lenen zich niet voor een directe koppeling met de andere typen electrolysers. De doelstelling van de AEM-electrolyser van ElecHydro, is om een vergelijkbare of hogere efficiency dan vergelijkbare technologieën te behalen.

Via Gerard Martinus kwam Ruud Vink in aanraking met de Groene Waterstof Booster. Ruud Vink was al bekend met EnTranCe wat hem motiveerde om deel te nemen. Daarnaast is ElecHydro gevestigd in het Noorden en het plan is om een mogelijk product ook in de Hydrogen Valley (Noord Nederland) te gaan produceren. EnTranCe biedt de mogelijkheden om naast testen ook bevindingen te demonstreren. ElecHydro vindt het belangrijk om studenten te kunnen betrekken in het project omdat er veel waarde gehecht wordt aan kennisdeling met het onderwijs.

 

Meetprogramma

De vouchervraag van ElecHydro was om een meetprogramma op te stellen voor een duurproef die ze willen uitvoeren met de AEM electrolyser. Doel van het meetprogramma is het vaststellen van de hoeveelheid geproduceerde waterstof en het vaststellen van het opgenomen vermogen wanneer er een directe koppeling is met fluctuerende zonne-energie. De kleine voucher, die onlangs is afgerond, werd uitgevoerd door Groene Waterstof Booster experts van Solarfields (Repowered), DNV en de Hanzehogeschool (Andras Perl).

 

Het bijstellen van de verwachtingen

Tijdens het vouchertraject dienden de verwachtingen van tijd tot tijd bijgesteld te worden. In een wereld waarin nog veel is te ontdekken en waarin onderzoek doen centraal staat is het niet vreemd dat de zaken soms anders lopen dan verwacht. Zo ook tijdens het vouchertraject dat ElecHydro doorliep.

Nadat het meetprogramma was opgesteld kon men beginnen met de metingen. Echter, de electrolyser werkte nog niet naar behoren waardoor de geplande metingen niet uitgevoerd konden worden. Ondanks dat is er tot op heden al wel bruikbare kennis ontwikkeld vanuit het vouchertraject. Deze kan goed worden ingezet bij het bouwen van een volgende electrolyser.

 

De samenwerking

De samenwerking met Groene Waterstof Booster is prettig verlopen. Ruud Vink heeft tijdens het vouchertraject veel gehad aan de kennis en ervaring bij de partners van Groene Waterstof Booster. Het vallen en opstaan hoort bij de ontwikkeling van een technologie en de betrokkenheid vanuit de Groene Waterstof Booster wordt aan de kant van ElecHydro als grote steun ervaren. Door het delen van kennis, ervaringen de begeleiding vanuit Groene Waterstof Booster is ElecHydro er nog steeds van overtuigd dat het meetprogramma op de electrolyser uitgevoerd kan worden.

Ruud Vink benadrukt in ons gesprek nogmaals het belang van onderwijs en het delen van kennis. Zeker op het gebied van waterstof is het van toegevoegde waarde als we elkaar verder helpen. EnTranCe is daarvoor dé plek in het Noorden.