Op zoek naar de balans tussen idealisme en realisme

Bij Respectrum staat verduurzaming hoog in het vaandel. Zo is er tijdens het ontwerp en de bouw van het crematorium al rekening gehouden met de gevolgen voor de natuur en de omgeving. Het logische vervolg was om te kijken hoe de bedrijfsprocessen duurzamer uitgevoerd konden worden. Het vouchertraject van Groene Waterstof Booster heeft ze daarin nieuwe inzichten gegeven. Ik vroeg financieel directeur Hans van den Berg naar hun ervaringen.

Een volgende stap in de verduurzaming

Via het netwerk van algemeen directeur Bert van der Weide hoorde Respectrum over de mogelijkheden die Groene Waterstof Booster biedt. Omdat Respectrum de wens had voor verdere verduurzaming zochten ze contact met Groene Waterstof Booster.

Dat Respectrum een duurzame organisatie wil zijn wordt al duidelijk met het oog op de huisvesting. Crematorium Ommeland en Stad is BREAAM level 4 gebouwd. Dat is zeer duurzaam. De volgende stap die de organisatie wilde maken was de afbouw van CO2 uitstoot. Een idee daarover was ook al ontstaan, zo werd er gedacht aan het bijmengen van waterstof of het geheel overstappen naar waterstof, met het oog op de verhittingsprocessen die in een crematorium plaatsvinden.

 

Het onderzoek

Het onderzoek dat Respectrum samen met Groene Waterstof Booster deed richtte zich op de technische uitdagingen bij het bijmengen en/of volledig gebruik van waterstof voor de verhittingsprocessen. Daarnaast werd er binnen het onderzoek in beeld gebracht welke productie en/of inkoop van waterstof er nodig zou zijn. Hierbij werd gekeken naar hoeveelheden en beschikbaarheid van waterstof.

Helder beeld

Nu het onderzoek bijna is afgerond kunnen we de conclusie trekken dat er een helderder beeld is ontstaan van de benodigde hoeveelheden waterstof. Hans geeft aan dat er naast het onderzoek bij de Groene Waterstofbooster ook een haalbaarheidsonderzoek is gedaan bij Hymatters. Het was goed om te concluderen dat de hoeveelheden waterstof die nodig zijn voor het verhittingsproces zeer dicht bij elkaar lagen. Daarnaast heeft de discussie over techniek een workshop hoge temperaturen branders opgeleverd waaruit boeiende gesprekken en inzichten uit andere branches naar voren kwamen en waarbij DNV waterstof branders demonstreerde.

Verwachtingen

Als ik vraag of de uitkomst van het onderzoek voldoet aan de verwachtingen die er vooraf waren dan is het antwoord zowel ja als nee. Zo heeft het onderzoek meer kennis opgeleverd waardoor er een duidelijkere route voor het afbouwen van CO2 is ontstaan maar het is ook gebleken dat het beeld over haalbaarheid versus tijdlijn bijgesteld dient te worden. Daar zijn we nu wel realistischer in geworden.

Een aanrader

Respectrum kan de samenwerking met de Groene Waterstof Booster zeker aanraden. Je moet alleen niet verwachten dat je lui achterover kan gaan zitten. Je moet als organisatie zelf sturen en inbreng en richting geven. Daarbij moet je scherp op de inhoud zijn en het moet ook een beetje schuren, dan kom je verder. Maar we hebben het wel ervaren op een respectvolle professionele wijze. Het was een erg leuk traject. De Groene Waterstof Booster heeft voor ons echt een nieuwe werkelijkheid geopend. Door de situatie in Oekraine is alles nog actueler natuurlijk, maar voor ons vond dat pas plaats aan het einde van het traject. Het afbouwen van CO2 met waterstof is innovatie, het is pionieren, het is idealisme maar ook het in balans brengen met realisme.