Maandag 5 oktober kwam de vouchercommissie voor het eerst bijeen om de plannen van aanpak (PvA’s) te beoordelen. Tijd dus om even kennis te maken om te vragen wat precies hun rol is binnen het consortiumproject de Groene Waterstof Booster en hoe de beoordeling van de plannen verloopt. We spreken één van de vijf leden, dhr. Patrick Brouns.

Goedemiddag Patrick. Om te beginnen, wat is uw achtergrond?

Ik heb een zakelijke achtergrond in investeringsbegeleiding, strategisch advies en plaatsvervangend CEO. Daarnaast ben ik ook jaren in de regionale politiek werkzaam geweest. Van 2015 tot 2019 was ik gedeputeerde in de Provincie Groningen voor het CDA. In mijn portfolio zaten Economische Zaken, financiën en toezicht gemeentelijke financiën.

Vanuit mijn functie als gedeputeerde heb ik gewerkt aan de totstandkoming van de Investeringsagenda Waterstof Noord-Nederland . Op deze manier heb ik een groot netwerk en veel kennis over de waterstofketen opgebouwd. Ook nu ik weer in het bedrijfsleven werk, is het een onderwerp waar ik veel mee bezig ben. Zo maak ik onderdeel uit van een nog te starten groot project over waterstof en ben ik dus gevraagd als lid van de vouchercommissie van de Groene Waterstof Booster .

Wat doet de vouchercommissie (ook wel beoordelingscommissie genoemd) precies?

De vouchercommissie bestaat naast mijzelf uit Marcel Koenis (EnTranCe), Wytze Rijke (TCNN), Patrick Cnubben (NEC) en Herman Prinsen (RVO). Op de eerste plaats hebben wij een onafhankelijke rol en brengen alle leden hun eigen kennis en expertise in. De ondernemer levert een Plan van Aanpak (PvA) op, bij voorkeur zo compleet mogelijk. Vervolgens kijken wij daar afzonderlijk van elkaar kritisch naar en komen vervolgens bijeen. Is het idee daadwerkelijk innovatief op technisch gebied en heeft het marktpotentie? Hebben we te maken met een ondernemer of een uitvinder? En zijn er partijen binnen ons consortium die het uit kunnen voeren? We kunnen hierbij terugvallen op een groot netwerk, wat prettig is.

Daarnaast vinden we het ook belangrijk om te beoordelen of er een potentiële markt is voor de innovatie om geld mee te verdienen in Noord-Nederland. De innovatie dient in zekere zin een bijdrage te leveren aan de waterstofwaardeketen. Al deze informatie halen we uit het PvA. We kijken niet zozeer naar hoe het opgeschreven is, maar vooral naar de potentie van een innovatie.

Maandag 5 oktober kwam de vouchercommissie voor het eerst samen, hoe verliep dat?

We hebben concreet besproken waar potentie in zit en dus goedgekeurd kan worden. Ook hebben we een aantal aanbevelingen gedaan. Het werd snel duidelijk dat alle vijf leden op min of meer dezelfde lijn zaten bij het onderbouwen van hun reactie op de PvA’s.

Het maakt mij enthousiast dat er zoveel gebeurt en nog in the lead zit (de volgende bijeenkomst van de commissie is al gepland). Voor de plannen die we nu (nog) niet hebben kunnen goedkeuren, geven we gerichte aanbevelingen aan de ondernemer hoe alsnog eventuele vervolgstappen gezet kunnen worden. Dus je krijgt dan niet alleen je plan terug met de mededeling dat je geen voucher krijgt, maar we geven richting mee op basis van bijvoorbeeld ons netwerk.

Wilt u verder nog iets kwijt?

De Groene Waterstof Booster is een mooi project waarvan ik, ook al in dit vroege stadium, zeker meerwaarde zie in de regio. Het is belangrijk dat we de communicatie over de regelingen goed op orde krijgen en de succesverhalen zullen gedeeld moeten worden. Dan breng je het dichter bij de Mkb’er, die het vaak al druk genoeg heeft. Daarom ook mijn advies, houd het vooral laagdrempelig.