Tineke van der Meij - projectadviseur van de Groene Waterstof Booster - over de H3 demonstrator

Mijn naam is Tineke van der Meij en ik ben sinds 8 februari van dit jaar parttime projectleider van de H3 demonstrator. Dit maakt onderdeel uit van het consortiumproject de Groene Waterstof Booster. Al eerder maakte ik deel uit van het projectteam van de Groene Waterstof Booster. Zo ben ik sinds de zomer van 2018 onder andere bij de subsidieaanvraag betrokken geweest. Ik werk daarnaast nu bijna drie jaar als zelfstandig energieprofessional (onder de naam EnergyGardenNL) en daarvoor ben ik lang werkzaam geweest bij NV Nederlandse Gasunie.

Tineke van der Meij

De Groene Waterstof Booster kijkt naar drie dingen: leren, demonstreren en testen van toepassingen en innovaties met waterstof. Met de H3 demonstrator kijken we hoe waterstof als optie voor een klimaatneutrale energievoorziening ingezet kan worden als alternatief voor aardgas in de bestaande woningbouw. In een van de cabines in de ‘Waterstofstraat’ op EnTranCe in Groningen hangen nu verschillende waterstofinstallaties, onder andere van het Italiaans-Belgische Giacomini en internationale Bekaert. Er is nog plek voor een derde.

Op dit moment wordt er een duurproef gedaan met een waterstofketel die DNV heeft gebouwd in opdracht van GasTerra : hierbij is een bestaande aardgasketel omgebouwd om op waterstof te kunnen branden. In de duurproef kijken we naar hoe de brander en de sensor die voor vlambewaking gebruikt wordt zich houden. Voor (technische) studenten biedt dit een interessante leer- en praktijkomgeving omdat we de toepassingen in het echt kunnen laten zien.

Kerndoelen Groene Waterstof Booster

Wat we hiermee graag willen bereiken zijn de drie doelen die ik eerder noemde; testen, leren en demonstreren, en dan vooral in samenhang. Uiteindelijk moet dit ook leiden tot een demonstratiemogelijkheid in de proeftuin. Denk aan – als het straks weer kan – het organiseren van rondleidingen en het ontwikkelen van promotiemateriaal. Hierin werk ik samen met business developer Ted Wildenberg, VGM medewerker Lex Bosma, communicatiemedewerker Teun Hoek (allen EnTranCe) en Areke van der Sluis, communicatieadviseur van GasTerra.

Het brede project de Groene Waterstof Booster is gericht op allerlei toepassingen van waterstof. De H3 demonstrator gaat specifiek over waterstof in woningen. We zullen ook voor de verwarming van onze huizen over moeten naar duurzame alternatieven van fossiele brandstoffen. Waterstof is een interessant alternatief voor aardgas om verder te onderzoeken.

Veel mensen kijken nog de kat uit de boom. Met de H3 demonstrator willen we laten zien dat het niet ingewikkeld is en geen ver-van-je-bed show hoeft te zijn. Waterstof is niet iets voor de verre toekomst. Technisch is er al veel mogelijk. Een aardgasketel vervangen door een waterstofketel dat kunnen we al. Kijk bijvoorbeeld naar Waterstofwijk Hoogeveen. Dat willen we demonstreren en het biedt een kapstok om in gesprek te raken met installateurs, bewoners van wijken en overige betrokkenen.

Waterstofketels op EnTranCe

Meer weten over de mogelijkheden rond de H3-demonstrator? Dien je vraag in via www.groenewaterstofbooster.nl of stuur een e-mail naar Tineke van der Meij, c.e.van.der.meij@pl.hanze.nl.

Vlog Tineke van der Meij - H3 demonstrator