Wat weten Nederlanders over waterstof?

De kranten staan vol met veelbelovende waterstofprojecten. Dat waterstof de energietransitie kan versnellen staat vast, maar wat zal de bijdrage van groene waterstof zijn in de toekomst? Waarvoor kan waterstof het beste gebruikt worden? Mobiliteit of in huishoudens? Onderzoeken naar de technische toepassingen voor het gebruik van waterstof zijn in volle gang. Naast de techniek is het belangrijk om te weten wat het grote publiek weet over waterstof. Want draagvlak voor waterstoftoepassingen is van essentieel belang.

Wat weet men van waterstof?

Als een vervolg op de publieksmonitor die in het najaar van 2020 is afgenomen hebben Groene Waterstof Booster en EnTranCe | Centre of Expertise Energy in het najaar van 2021 opnieuw het publiek bevraagd over hun kennis van waterstof. De waterstofmonitor is afgenomen onder ruim 1600 respondenten die een representatieve steekproef zijn van de Nederlandse bevolking. In de monitor zijn vragen en stellingen opgenomen die onder andere gaan over het kennisniveau, de houding ten opzichte van waterstof en hoe de respondenten de toekomst voor zich zien.

Uit de eerste monitor in 2020 kwam naar voren dat de kennis over waterstof en waterstoftoepassingen nog niet hoog is en die is nu in 2021 wel toegenomen, maar slechts in geringe mate. Deze uitkomst verbaast ons enigszins, want zoals ook in dit rapport gepresenteerd, is het aantal berichten over waterstof in de media in 2021 drie keer zo veel als in 2020

Het publiek erbij betrekken

Wim Elving, Lector Duurzame Communicatie aan de Hanzehogeschool Groningen is mede verantwoordelijk voor de waterstofmonitor:  “Het is belangrijk tijdig te weten hoe mensen over waterstof denken en wat ze ervan afweten. Dan kun je campagnes voeren om ze beter te informeren en ze bij de plannen te betrekken.”

Elving wil met zijn onderzoeksgroep de waterstofmonitor vaker uitvoeren om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van kennis over waterstof en waterstoftoepassingen in Nederland, waar eventueel meer voorlichting nodig is en waar het publiek behoefte aan heeft.

De rapportage

Meer weten over de waterstofmonitor? Klik dan op de link om naar de rapportage te gaan.

Bekijk de infographic van de waterstofmonitor hier

Bekijk hier de uitkomsten van de waterstofmonitor