Waterstof educatie op EnTranCe

Binnen de faculteit Engineering voltijd van de Hanzehogeschool Groningen wordt er aandacht gegeven aan het thema waterstof. Er zijn voor de studenten Werktuigbouw, Elektrotechniek en Mechatronica modules ontworpen die voorzien in theorie en praktijk. Theorie die in de werktuigbouw wordt toegepast in bijvoorbeeld een opdracht als; ontwerp een waterstofpompstation.

De praktijkkennis en vaardigheden vinden de studenten op het (VCA) terrein van EnTranCe. Een deel door een workshop ‘genereren van waterstof’ met behulp van elektrolyse en het re-generen van elektriciteit met behulp van een brandstofcel. Daarnaast is er een werkcollege waarbij de fysische eigenschappen van waterstof worden vergeleken met die van propaan of butaangas. Dit laatste met behulp van een demonstratietafel waarbij ook de veiligheidsaspecten een zeer grote rol spelen. De demonstratietafel is overigens gebaseerd op de enige echte waterstof BBQ, die na afloop van het college uiteraard werd ingezet om een warme hap te produceren.

Op dit moment wordt er door een student Elektrotechniek onder begeleiding van Cor Scholte een afstudeeropdracht waterstof-veiligheid en demonstratietafel uitgevoerd. De intentie is om deze tafel in de toekomst in te zetten in het Middelbaar Beroeps Onderwijs (mbo) in de noordelijke provinciën. De ROC’s kunnen na een training hun studenten de basiskennis over waterstof onderwijzen binnen hun eigen curriculum.