Tijdens de Waterstof woensdag blikken we terug op de afgelopen week
en laten we zien wat er in die week voorbij is gekomen op het gebied van waterstof.

 

 

REMO-lab
Op 22 februari is het startsein gegeven voor een onderzoeksfaciliteit voor hernieuwbaar gas en circulaire grondstoffen. Het gaat om een samenwerking tussen de Hanzehogeschool Groningen en GasTerra. De onderzoeksfaciliteit heeft de naam REMO-lab dat verwijst naar renewable molecules.

In het REMO-lab zullen onder andere projecten worden uitgevoerd op het gebied van fermentatie en elektrolyse. Hiermee kunnen innovaties ontwikkeld worden die het rendement van waterstof- en groengas-productie verhogen en de uitstoot van schadelijke stoffen verminderen. Daarnaast kunnen groene chemicaliën uit hernieuwbare grondstoffen worden geproduceerd.

Klik hier als je meer wilt weten over het REMO-lab

 

 

8 maart
Op woensdag 8 maart kwamen we bij elkaar voor de workshop, Waterstof – hoe dan? Een workshop die we samen met Heavenn organiseerden. De focus lag deze middag op vergunningen en wet- en regelgeving rondom waterstof. Aan de hand van twee cases gingen we met elkaar aan de slag.

Het enthousiasme om met deze vraagstukken aan de slag te gaan kwam tijdens de cases goed naar voren. De verschillende invalshoeken, vanuit de vergunningverlener, de waterstofexpert of de ondernemer, zorgde voor een nieuwe kijk op het vraagstuk. De deelnemers vulden elkaar aan en brachten elkaar op nieuwe ideeën. Die dynamiek is precies wat we deze middag wilden bereiken.

Een terugblik op de middag lees je hier

 

Cursus rondom (veiligheids)risico’s  bij waterstof
Op 6 april start HanzePro met de cursus Waterstof – Inleiding in het analyseren en reduceren van (veiligheids)risico’s bij het ontwerpen van waterstofinstallaties. Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar.

In deze cursus leer je vanuit veiligheidskundig perspectief naar (bestaande) ontwerpen van waterstofinstallaties kijken. Daarbij leer je risicoscenario’s te onderkennen en je krijgt inzicht in welke normen en richtlijnen daarbij van belang zijn. Ook is er aandacht voor de beveiliging die bij het ontwerp van een waterstofinstallatie kan worden toegepast.

Meer weten over deze cursus, lees dan hier verder.