16 maart
De gemeente Groningen geeft ons de mogelijkheid om op EnTranCe – Centre of Expertise Energy, in samenwerking met Holthausen Clean Technology, een elektrische Renault Kangoo om te bouwen naar een demonstratie / trainings model. Deze zal ten dienste staan van onderwijs en onderzoek. Het project valt onder de Innovatiewerkplaats van EnTranCe waar wordt gewerkt in een zogeheten “Learning Community”.

We zien dat er zowel vanuit het bedrijfsleven als het onderwijs grote belangstelling is voor dit project. Docent Cor Scholte zal samen met een team van studenten deze ombouw realiseren. Vorige week waren de studenten hier aanwezig om hun veiligheidskleren te passen. Zo kunnen ze op een veilige manier aan de slag met dit mooie project.

 

 

21 maart
Op 21 maart is Daisy G. Tempelman officieel geïnstalleerd als lector Juridische Vraagstukken binnen de energietransitie! Het lectoraat maakt onderdeel uit van EnTranCe | Centre of Expertise Energy en is verbonden aan het Instituut voor Rechtenstudies van de Hanzehogeschool Groningen.

Mr. dr. Daisy Tempelman schreef haar proefschrift “Alternatieve Gassen en Aansprakelijkheid” over de aansprakelijkheid rondom groen-gas invoeding en waterstofbijmenging, dat zij 31 maart 2017 verdedigde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds september 2017 is Daisy werkzaam bij de Hanzehogeschool Groningen en sindsdien als hogeschooldocent voorloper en aanjager van het thema ‘energie’ binnen het onderwijs en onderzoek van de Hanzehogeschool Groningen

 

 

Waterstofmonitor
Onlangs kwam voor de derde keer de Waterstofmonitor uit. De Waterstofmonitor is uitgevoerd door EnTranCe – Centre of Expertise Energy.  Voor het onderzoek zijn 1.670 Nederlanders ondervraagd. De afname van de monitor heeft plaatsgevonden in het najaar van 2022.De resultaten geven inzicht in hoe de gemiddelde Nederlander over waterstof denkt en wat zijn/haar kennis over waterstof is. Dat en meer lees je in het nieuwe rapport.

Zo lees je onder andere over de bekendheid per terrein als het om waterstof gaat. De respondenten zijn het minst bekend met waterstof voor de verwarming van huizen en het meest bekend met waterstof voor het OV.

 

 

Reacties op de stelling: “In hoeverre bent u bekend met de volgende toepassingen
(voorafgaand aan deze vragenlijst)”, in procenten.