Tijdens de Waterstof woensdag blikken we terug op de afgelopen week en laten we zien wat er in die week voorbij is gekomen op het gebied van waterstof.

Deze week staat in het teken van studenten die een opdracht of afstudeertraject in het kader van waterstof uitvoeren.

Zo ontvingen we eind vorige week Sophie. Sophie studeert communicatie aan de Hanzehogeschool en gaat vanaf februari 2023 afstuderen bij het project Groene Waterstof Booster. Het (2e) kennismakingsgesprek was bedoeld om haar afstudeeropdracht scherper te krijgen.

Ook kwamen Gijs en Marthe langs om hun plan te laten zien. Zij studeren Facility Management aan de Hanzehogeschool en doen samen een opdracht voor de facilitaire dienst, waarin zij een ’showcase’ mogen ontwerpen, om te laten zien wat er zoal op de campus gebeurt. Zij hebben gekozen voor het verbeelden van de groene waterstof keten, in een aantal stations op het universiteitsterrein. Er zijn verschillende groepen studenten aan de slag en het beste voorstel wordt daarna daadwerkelijk uitgevoerd. In januari horen we de uitslag.

 

 

Ook hadden we deze week een gesprek met Alje, Femke en Thijn, studenten communicatie aan de Hanzehogeschool. Zij doen met nog twee medestudenten een groepsproject rond het thema groene waterstof voor Bakkers. Zij denken na over een ‘communicatieproduct’ waarmee bakkers in Noord-Nederland meer kennis krijgen en verleid worden tot het gebruik van een voucher uit het Groene Waterstof Booster project. Met de aanvullende informatie die zij uit het gesprek meenemen kunnen zij een gerichter product opleveren. Begin januari is dat gereed.