De versnellingstafel
Onderzoek, testen of de versnellingstafel. Een vouchertraject bij de Groene Waterstof Booster heeft meerdere vormen. Er kan onderzocht worden of een idee in de praktijk haalbaar is, er kan getest worden maar er kan ook gebruik gemaakt worden van een versnellingstafel.

Wanneer een ondernemer een goed idee heeft voor het doorvoeren van een toepassing met waterstof maar op een bepaald vlak de kennis mist om de uitwerking volledig te maken is een versnellingstafel een goed hulpmiddel. De vraag van de ondernemer over waterstof staat hierbij centraal.

Onlangs vond er zo’n versnellingstafel plaats bij StaalStraal voor de locatie in Stadskanaal. De experts vanuit de Groene Waterstof Booster en Summit Engineering schoven hierbij aan. StaalStraal behandelt producten met een natlak of poedercoating in de gewenste kleur.

Aan de hand van vijf onderdelen liepen we de geschetste probleemstelling door.

1. Rondleiding
2. Intro kernvraag
3. Bedrijfsproces schema
4. Knelpunten aannames
5. Samenvatting reflectie afronding

Tijdens de rondleiding door het bedrijf nam Marijn Goossens ons mee in de bedrijfsvoering en de producten die hier worden gemaakt. Na de rondleiding vertelde Marijn ons eerst wat zijn probleem was. De schommelende energieprijzen maakten voor hem de kosten onvoorspelbaar.

Zijn wens om stabiliteit in de energiekosten te krijgen zou gerealiseerd kunnen worden met een zelfvoorzienende energiebron. StaalStraal verdiepte zich daarom in de mogelijkheden van ovens op waterstof. Nadat Marijn het probleem volledig had geschetst schreven de vijf andere aanwezigen het probleem in eigen woorden op. Marijn koos daaruit de formulering die het beste klopte met zijn wensen. Die vraag stond tijdens deze sessie centraal.

Vervolgens namen we het bedrijfsproces door. Wanneer werd er energie verbruikt, hoeveel is dat ongeveer, zijn er andere mogelijkheden zoals wind- of zonne-energie? Nadat we alles in kaart hadden gebracht keken we naar de knelpunten en mogelijke aannames die gecontroleerd zouden moeten worden. Zou de vraag van Marijn bijvoorbeeld ook beantwoord kunnen worden met een all-electric oplossing en zijn er wellicht subsidies waar StaalStraal gebruik van kan maken als het om verduurzaming gaat. We sloten af met een samenvatting van het geheel waarin ook de actiepunten werden benoemd.

Uiteindelijk is er van de versnellingstafel een rapportage opgesteld waarin de probleemstelling, adviezen en haalbaarheid van de verschillende ideeën nog eens op een rijtje zijn gezet. Op deze manier helpt de versnellingstafel de ondernemer om overzicht te krijgen in de mogelijkheden. Tegelijkertijd roept het vaak ook nieuwe vragen op maar is een ondernemer wel beter bekend in waar ze op zoek kunnen gaan naar de juiste oplossing.