Vandaag is het Internationale Vrouwendag.
Dat moment grijpen we graag aan om een vrouwelijke waterstof expert in beeld te brengen.
We combineren daarmee de Waterstof woensdag en Internationale Vrouwendag
in een kort interview met Tineke van der Meij.

Tineke van der Meij is van huis uit natuurkundige en altijd al in energie geïnteresseerd. 25 jaar lang heeft ze allerlei verschillende functies bij de Gasunie uitgevoerd tot ze bijna 5 jaar geleden als zelfstandig adviseur begon. Onder de naam EnergyGardenNL deelt ze haar kennis en ervaring uit de wereld van aardgas. Ze kan daardoor een grotere rol spelen in de wereld van energietransitie en hernieuwbare energie. Ze zet haar kennis voornamelijk in op het raakvlak van onderwijs, onderzoek en innovatie waarbij EnTranCe | Centre of Expertise Energy een mooie uitvalsbasis is. Haar eerste grotere opdracht als zelfstandige was bij de RUG. Het betrof een project op het gebied van biogas op boerderij schaal. Inmiddels is ze vooral werkzaam in projecten waarbij waterstof een grote rol speelt.

Waterstof is voor Tineke dan ook bijna dagelijkse kost. Zo is ze voor één dag in de week in dienst bij EnTranCe / Hanzehogeschool waar ze werkt aan het project Groene Waterstof Booster. Daarnaast ondersteunt ze New Energy Coalition voor ditzelfde project. Uitgangspunt is om innovatieve MKB-ers uit Noord Nederland samen te brengen met de expertise uit het projectconsortium waarbij ook de waterstoffaciliteiten op EnTranCe ingezet kunnen worden. Ze vindt het heel bijzonder om vanuit twee organisaties aan hetzelfde project te mogen werken.

Als ik haar vraag hoe het voor haar is om te werken met een onderwerp dat zo in ontwikkeling is geeft ze aan dat er nog veel onduidelijk en onbekend is. Waterstof op zichzelf is niet nieuw en het wordt ook al tientallen jaren op grote schaal in de industrie gebruikt. Echter, bij het bredere publiek en bij (kleinere) bedrijven zijn er nog veel vragen. De vraag naar kennis op het gebied van waterstof is daardoor groot. Vanuit EnergyGarden, en regelmatig in samenwerking met New Energy Coalition, levert Tineke hier een bijdrage door het organiseren van waterstof-clinics. Hierbij krijgen de aanwezigen in één uur tijd een korte introductie in waterstof en gaan daarna in tweetallen zelf waterstof maken. Volgens Tineke is het erg leuk om deze clinic te geven waarbij ook veel verschillende groepen voorbij komen. Via EnTranCe en de Hanzehogeschool levert ze een bijdrage in verschillende (waterstof)trainingen voor professionals. Ook schrijft ze voor een breder publiek over (waterstof)onderwerpen, zoals de eindredactie van rapport Waterstofwijk Hoogeveen, maar ook blogs op haar eigen website.

Over het algemeen zijn het vaak de mannelijke specialisten die we tegenkomen als het om waterstof gaat. Ik vraag Tineke of er ook veel vrouwelijke waterstofexperts zijn. Die blijken inderdaad in de minderheid te zijn. Maar voor haar was dat in haar studietijd niet anders waarbij minder dan 10% vrouw was. Tineke zelf was de eerste vrouwelijke promovendus in haar vakgroep aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Ook tijdens haar werk bij de Gasunie waren er altijd weinig vrouwelijke collega’s in de technische hoek. Toch heeft ze wel het idee dat ze steeds meer vrouwelijke experts tegenkomt maar dat kan ook zijn omdat ze nu bewust de contacten met hen opzoekt. Bijvoorbeeld in het netwerk VIEN (Vrouwen in Energie Noord Nederland) en iets meer op afstand het netwerk Women in Green Hydrogen. In een waterstofcollege dat ze recent gaf voor ongeveer 40 engineering studenten van de Hanzehogeschool was ze blij verrast 3 of 4 vrouwelijke aanwezigen te zien.

We sluiten ons gesprek af met een kleine blik op de toekomst met de vraag waar Tineke het meest naar uitkijkt als het om waterstof gaat.
Op hele korte termijn is dat de workshop waterstof en vergunningen die vanmiddag al plaatsvindt. Deze workshop organiseren we vanuit de Groene Waterstof Booster. Op iets langere termijn de toekomst van het project Groene Waterstof Booster. Het huidige project loopt naar het einde toe en wordt dit jaar -in 2023- afgerond. We onderzoeken nu een mogelijk vervolg, GWB 2.0. Hierin zouden vooral de onderdelen van versterking netwerk, kennisdeling en ondersteuning van het MKB en het vouchertraject een vervolg kunnen krijgen. Het zou mooi zijn als het lukt om daar voor de zomer meer zicht op te krijgen.