Verslag Hydrogreenn virtueel op EnTranCe + terugkijken

Op dinsdag 14 december 2021 vond de Hydrogreenn netwerkbijeenkomst bij EnTranCe plaats. Helaas, zat Corona opnieuw het houden van een fysieke sessie met publiek in de weg. Gelukkig konden we in korte tijd met een enthousiast team een online versie in elkaar zetten. Gestreamd vanuit de Energy Barn, waardoor je je als kijker toch nog een beetje op EnTranCe waande. Virtueel dan.

Directeur en lector Jan-jaap Aué vertelde over wat EnTranCe en zijn lectoraat doen rondom waterstoftoepassingen. Er vinden veel infrastructurele ontwikkelingen plaats in de proeftuin met betrekking tot waterstof. Zowel het praktijkonderzoek als MKB kan hier straks gebruik van maken. Projectleider Tjerk Jansma ging dieper in op de voucherregeling die het project de Groene Waterstof Booster biedt. Zo noemde hij voorbeelden van trajecten met elektrolysers en WKK’s. Lector Daisy Tempelman kwam met een vooraankondiging van de juridische publicatie voor Mkb’ers. Tijdens de opening van de WING op het EnTranCe terrein op 18 januari 2022 zal de publicatie worden overhandigd. Daarna wordt deze publiekelijk gemaakt op o.a. de EnTranCe Kennisbank.

Docent/coach Cor Scholte had een leuke video opgenomen bij ROC Friese Poort in Drachten, waar hij zowel de waterstofvlam, koffiemachine, H2 buggy, als de populaire waterstof BBQ demonstreerde. Een mooi voorbeeld van aanschouwelijk en praktiserend onderwijs voor in dit geval mbo-studenten!

Tot slot, waren Johan Enters en Kees Mark van PosHYdon te gast. PosHYdon is de eerste offshore groene waterstofpilot op een operationeel platform ter wereld. PosHYdon integreert drie energiesystemen op de Noordzee: offshore wind, offshore gas en offshore waterstof en zal plaatsvinden op het Q13a-A platform van Neptune Energy. Dit producerende productieplatform is het eerste volledige geëlektrificeerde platform op de Nederlandse Noordzee.

De slides van onze sprekers zijn terug te vinden op de Hydrogreenn pagina van onze website. We bedanken alle sprekers en uiteraard ook onze bevlogen voorzitter Mirjam Kramer, regiomanager bij VNO-NCW/MKB Noord. De volgende Hydrogreenn bijeenkomst staat op 17 februari 2022 op de planning. De locatie maken we binnenkort bekend via de GWB kanalen. Zet u hem alvast met potlood in de agenda? We hopen u dan terug te zien!